გრიგოლ ასათის ძე,

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ჰერეთის ერისთავი XII ს. თამარის მეფობის დროს. ეს სახელო მას მამამ, ასათ გრიგოლისძემ გადასცა მას შემდეგ, რაც თვითონ "იაჯა არიშიანის ადგილისა დაჯდომა სასთაულითა". მონაწილეობდა განძის ლაშქრობაში.

წყარო: ვ ა ხ უ შ ტ ი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, იქვე, ტ. 4, თბ., 1973; ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი, წგ.: ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის გამოც., ტ. 2, თბ., 1959. მ. ზალდასტანიშვილი.