ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
caption

დ, ქარ თუ ლი ანბანის მეოთხე ასო. მისი სა ხე ლია `დონი~; გრაფ. სიმბოლო წინაენისმიერი ხშულმსკდომი მჟღერი თანხმოვნისა. ასომთავრულში იწერებოდა caption, ნუსხურში – caption . ძვ. ქართ. სათვალავში აღნიშნავს ოთხს (4). მხედრული დამწერ ლო ბის ოთხხაზოვან სისტემაში მისი მოხაზულობა ქვედა სამ ხაზში თავსდება. ცხრილში დ-ის გრაფ. განვითარება წარმოდგენილია V–XVII სს. ეპიგრაფიკული ძეგ ლე ბის, ხელნაწერებისა და ისტ. სა ბუ თე ბის მიხედვით.

მოძიებულია „http://georgianencyclopedia.ge/index.php?title=დ&oldid=59-დან“