დანგი

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

(არამეულად – მარცვალი), შუა საუკუნეებში ფულისა და მასის ერთეული ახლო და შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებსა და საქართველოში. ქართ. წყაროებში დ., როგორც ფულის ერთეული, ცნობილია IX ს- იდან, ხოლო როგორც მასის ერ- თეული – XI ს-იდან. ქართ. ზომა- თა სისტემაში დ. უდრიდა დრამის მეოთხედს, XVII ს-მდე – 0,74 , ხოლო XVII–XVIII სს-ში – 0,77 .

ლიტ .: ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი ივ., ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა, წგ. 3, ნაკვ. 3–ქართული საფას-საზომთამცოდნეობა ანუ ნუმიზმატიკა- მეტროლოგია, თბ., 1996 (თხზ. თორმეტ ტომად, ტ.9); ჯ ა ფ ა რ ი ძ ე გ., ნარკვევი ქართული მეტროლოგიის ისტორიიდან (IX–XIX სს.), თბ., 1973. გ.ჯაფარიძე.

მოძიებულია „http://georgianencyclopedia.ge/index.php?title=დანგი&oldid=2222-დან“