დარბაზის ერნი

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

სამეფო საბჭოს – დარბაზის წევრები XI–XVIII სს. საქართველოში. დ. ე. იყოფოდნენ 2 ჯგუფად: ერთ ჯგუფს შეადგენდნენ "Hელოსანნი", ე. ი. სახელმწ. მოხელეები, ხოლო მეორეს – "უHელონი", ე. ი. ისინი, ვისაც სახელმწ. თანამდებობა არ ეკავა (დ. ე-იდან შემდეგ წარმოდგა სიტყვა "დარბაისელი", რაც თავდაპირველად დარბაზის წევრს აღნიშნავდა, ხოლო შემდეგ მას დინჯი ადამიანის მნიშვნელობაც მიენიჭა). არსებობს სხვა თვალსაზრისიც (ნ. შოშიაშვილი), რ-ის მიხედვითაც დ. ე. ეწოდებოდა არა სამეფო საბჭოს – დარბაზის წევრებს, არამედ დარბაზის – სამეფო სასახლის, სამეფო კარის მსახურ-მოხელეებს (საწოლის მწიმწიგნობარი, ეჯიბები, ამირეჯიბი, მეჭურჭლე, საჭურჭლის ნაცვალი და სხვ.), ე. ი. კარისკაცებს და სასახლის მცველთა რაზმს, სასახლის გვარდიას (მესაწოლეები, მესაწოლთუხუცესი და სხვ.). XI ს-მდე დ. ე-ის შესატყვისი იყო "ტაძრეულნი".

ლიტ. იხ. სტ-თან დ ა რ ბ ა ზ ი. ნ. შოშიაშვილი.