დარეჯან ბატონიშვილი

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

(ბ ა გ რ ა ტ ი ო ნ ი) (1670–1740), მწიგნობარი, დიპლომატი, მეფე არჩილ II-ის ასული. 1685-იდან ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა მოსკოვ- ში. არჩილ II-ის გარდაცვალების შემდეგ მოსკ. ქართ. ახალშენის მეთაური გახდა. დ. ბ. დიდად იღვწოდა საქართვ. 1721–23 სამხ.- პოლიტ. კავშირის ჩამოსაყალიბებლად, ბოლომდე ერთგულად იბრ- ძოდა რუს.-საქართვ. ურთიერთობის გამყარებისათვის. დ. ბ-ის მოსკ. სასახლეში ქართველები ეცნობოდნენ რუს. მოწინავე საზ-ბის აზრს. მისი ინიციატივით 1733–36 სოფ. ვსეხსვიატსკოეში ძვ. კარის ეკლესიის ნაცვლად ააგეს ახ. ტაძარი, რ-იც ქართველთა კულტ.-რელიგ. ცენტრი გახდა.

ლიტ .: რ უ ხ ა ძ ე ტ., ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიიდან (XVI–XVIII სს.), თბ., 1960; ს ი ხ ა რ უ ლ ი ძ ე ფ., მოსკოვის ქართული ახალშენის როლი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში (მე-18 ს. I მეოთხედი), კრ.: საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები, [ტ. 1], თბ., 1968; მ ი ს ი ვ ე, ქართული კულტურის კერის შექმნა მოსკოვში, «ისტორია, საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლა- ში», 1968, # 2. ფ. სიხარულიძე.


დარეჯან ბატონიშვილი

ბ ა გ რ ა ტ ი ო ნ ი (1756–1821), იმერეთის სამეფოს პოლიტიკური მოღვაწე, სოლომონ I-ის ასული. იმერეთის გავლენიანი თავადის ქაიხოსრო აბაშიძის მეუღლე. აქტ. მონაწილეობას იღებდა დას. საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 1819–20, იმერეთის აჯანყების დროს, მეფის მთავრობამ გადაასახლა რუსეთში. გარდაიცვალა მოსკოვში. ო. სოსელია.