თაგილონში აღმოჩენილი სამარხი

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თაგილონში აღმოჩენილი სამარხი უნდა ეკუთვნოდეს სოც. დიფერენცირებული საზ. ბის ზედა ფენის წარმომადგენელს და შეიძლება ასახავდეს კულტ. ელემენტთა გადაადგილებასა და ტომთა მჭიდრო კონტაქტებს, რაც ანტ. წერილობითი წყაროებით დას. საქართველოს ტერიტორიაზე I ს-ში ივარაუდება. თ. გ-ის ორივე განძი დაცულია დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმში. ლიტ.: ქორიძე დ., კოლხური კულტურის ისტორიისათვის, თბ., 1965; Амиранашвили А. И., Новая находка в низовьях р. Ингура, Тфл., 1935; Иессен А. А., К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе, «Известия Гос. Академии истории материальной культуры», 1935, в. 120. ი. გაგოშიძე