თუშურაშვილი

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

რობინზონ სერგოს ძე (დ. 21. II. 1930, თბილისი) მილიციის გენერალ-მაიორი (1991). სსრკ შინაგან საქმეთა სამინისტროს (1977) და საქ. სსრ ტრანსპორტის დამსახურებული მუშაკი (1980). დაამთავრა თბილ. რკინიგზის ტრანსპორტის ინჟინრების ინ-ტი (1957), მოსკ. უმაღლესი პარტ. სკოლა (1964). 1951–53 მსახურობდა საბჭ. არმიის რიგებში. 1959–65 მუშაობდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. 1965–76 იყო რესპ. სახელმწ. ავტოინსპექციის უფროსი. 1976–89 – საქართვ. შს სამინისტროს სამმართველოს უფროსი, 1989–90 – თბილისის შინაგან საქმეთა სამმართველოს უფროსი, 1990–92 – საქართვ. შს მინისტრის პირველი მოადგილე 1995–2004 – კლუბ "დინამოს" თავ-რის პირველი მოადგილე. 2004-იდან თადარიგშია. მიღებული აქვს სახელმწ. ჯილდოები. ლ. დოლიძე.თუშური დიალექტი ქართული ენის დიალექტი, რ-ზედაც მეტყველებს საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კუთხის – თუშეთის მოსახლეობა.XIX ს. II ნახ. და XX ს. I ნახ. თუშეთიდან მოსახლეობის თითქმის მთლიანი მიგრაციის შედეგად კახეთის ბარში გაშენდა თუშებით დასახლებული სამი სოფელი – ზემო ალვანი, ქვემო ალვანი და ლალისყური. თ. დ. დღეს ამ სამ სოფელშია გავრცელებული. ისტ. თუშეთში კი მუდმივი მოსახლეობის მცირე ნაწილი დარჩენილია მხოლოდ რამდენიმე სოფელში. თუშეთი სადღეისოდ წარმოადგენს თ. დ-ის არა გავრცელების, არამედ მისი ფორმირების ტერიტორიას.თ. დ. ენობრივად აღმ. საქართვ. მთის დიალექტებს მიეკუთვნება და ფშაურ-ხევსურულ და მოხეურ დიალექტებთან ერთად ერთიანდება ე. წ. ფხოური კილოების ჯგუფში, ხასიათდება უაღრესი არქაულობით და ბევრ საერთოს ავლენს ძვ. და საშ. ქართულთან. არქ. ენობრივი ნიშნის მიხედვით ეხმაურება ქართ. ენის სამხრ.-დას. დიალექტებს – აჭარულსა და იმერხეულს.თ. დ-ის ფონოლოგიურ ინვენტარში დღეს სალიტ. ქართულისაგან განსხვავებული რამდენიმე ბგერა დასტურდება, რ-ებიც გრაფიკულად ასე გამოიხატება: H Q <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-2" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAABAAAAAთჩAYAAAჩძძ43PAAAAჩXBIჭXMAABცღAAAXEQHKჟვM/AAAAქUლEQVQ4თ2P4//8/AზოGAჰჩღჰკ0OQყ2ტDDგDხB2ENOMზYჩYQ7ყაკGძ8BLლBვჩჟჟლANშQუ0BცთოკBIFე8A2IლსგწგFუOყვQMაBჯA8კ2გDQKEPჯUYლKF8Qყჯ9D0Aჩკ0A9FEწ9ლწჟG40A0ოძ8AშფშDX4PIKLრ+ჯGყBIრAFპUIXGაOLGხHოBძBMო7კEBჭY4კDვIა4UჩEKოYF2BკკQ+GხQტAAUჯFBBYQწQQჭEMADმლPთBQღმI9AAAAABჟღU5Eრკჟგგგ==" ალტ="" />, <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-3" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAAAოAAAAQჩAYAAAAვფ+5AAAAAჩXBIჭXMAABU5AAAVOQHონხ+ჟAAABფ0ლEQVQოU3ჭშვც4BUღჩGDხXხE1EოFHსტKგქჟიGყ1ნღDFშკშზჯYორEDეგ1ჩკVაDღბბშUღჰUშიEKყსღELი38ვMწUფხთთLძ3XOემXფმზYრL5QჟKიუ/34/HIზ9ვტღჯკQ9DGბზთAცDნE+ნ/ლყPB5/Q39გოVჩA2+3Gფრ/HYრGAოიჰQVძULP+B6ვჭბQ6/Vის9ნგფრ+ჯ2ჭწიGAყი1+ვჰFბჟჯNპტFIBDAდრვლ091უB4/Hგ0Qი8Qუმ02ლEIჰGMღიM+ნUწმრჟBKპVჯჰმQNხOპ1გGAაEEEგმკ6ჰUKლწUDოდჰჭდძვხ3K5ზGჩჯ0UჩპVGჟ4Oპ2+IVყვVწნმ83ნ4/X7Yტს3ზUშყXშ17უპყNტთღ3პკოKჭჩოVჩიMფჯXPყ0აშDIK5ჟ2უVხწHOცჯპ2კაF7/Mლხ2რ1შქD8/მც5მGჯO50OფD4ფჭქ0ჭჯშPBფრ+PაDშKერ3OდჰBIთლBხტ9უV9ჰBIკპლMჰმ3ჟ5XLQდძ1ლY7EYVქუVლKYO7ზBNE7VაDცVიEე12+3N+OBწკ+F9შ0G9Hჭზ8AP/ბ1აუY8++AAAAAAშUVOღK5ჩYII=" ალტ="" /> უ¤¤¤. ამათგან H დამოუკიდებელი ფონემაა, რ-ის ფონეტ. სახეც და ფონოლოგიური დისტრიბუციაც მთლიანად ძვ. სალიტ. ქართულისას იმეორებს. Q დასტურდება ხმოვანფუძიან სახელებთან ფრაზის აბსოლუტურ ბოლოში (ანუ ფიქსირებული პაუზის წინ), როგორც სახ. ბრუნვის ნიშნის უმარცვლო რეფლექსი. <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-2" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAABAAAAAთჩAYAAAჩძძ43PAAAAჩXBIჭXMAABცღAAAXEQHKჟვM/AAAAქUლEQVQ4თ2P4//8/AზოGAჰჩღჰკ0OQყ2ტDDგDხB2ENOMზYჩYQ7ყაკGძ8BLლBვჩჟჟლANშQუ0BცთოკBIFე8A2IლსგწგFუOყვQMაBჯA8კ2გDQKEPჯUYლKF8Qყჯ9D0Aჩკ0A9FEწ9ლწჟG40A0ოძ8AშფშDX4PIKLრ+ჯGყBIრAFპUIXGაOLGხHოBძBMო7კEBჭY4კDვIა4UჩEKოYF2BკკQ+GხQტAAUჯFBBYQწQQჭEMADმლPთBQღმI9AAAAABჟღU5Eრკჟგგგ==" ალტ="" /> გვხვდება აგრეთვე როგორც ხმოვნის <ბრ />ე. წ. "ფშვინვიერი შემართვა" ჩვენებითი ნაცვალსახელების თავკიდურად, <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-2" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAABAAAAAთჩAYAAAჩძძ43PAAAAჩXBIჭXMAABცღAAAXEQHKჟვM/AAAAქUლEQVQ4თ2P4//8/AზოGAჰჩღჰკ0OQყ2ტDDგDხB2ENOMზYჩYQ7ყაკGძ8BLლBვჩჟჟლANშQუ0BცთოკBIFე8A2IლსგწგFუOყვQMაBჯA8კ2გDQKEPჯUYლKF8Qყჯ9D0Aჩკ0A9FEწ9ლწჟG40A0ოძ8AშფშDX4PIKLრ+ჯGყBIრAFპUIXGაOLGხHოBძBMო7კEBჭY4კDვIა4UჩEKოYF2BკკQ+GხQტAAUჯFBBYQწQQჭEMADმლPთBQღმI9AAAAABჟღU5Eრკჟგგგ==" ალტ="" /> აგრეთვე სახ. ბრუნვის რეფლექსია თანხმოვანფუძიან სახელებთან ფრაზის იმავე პოზიციაში, სადაც Q დასტურდება. <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-3" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAAAოAAAAQჩAYAAAAვფ+5AAAAAჩXBIჭXMAABU5AAAVOQHონხ+ჟAAABფ0ლEQVQოU3ჭშვც4BUღჩGDხXხE1EოFHსტKგქჟიGყ1ნღDFშკშზჯYორEDეგ1ჩკVაDღბბშUღჰUშიEKყსღELი38ვMწUფხთთLძ3XOემXფმზYრL5QჟKიუ/34/HIზ9ვტღჯკQ9DGბზთAცDნE+ნ/ლყPB5/Q39გოVჩA2+3Gფრ/HYრGAოიჰQVძULP+B6ვჭბQ6/Vის9ნგფრ+ჯ2ჭწიGAყი1+ვჰFბჟჯNპტFIBDAდრვლ091უB4/Hგ0Qი8Qუმ02ლEIჰGMღიM+ნUწმრჟBKპVჯჰმQNხOპ1გGAაEEEგმკ6ჰUKლწUDოდჰჭდძვხ3K5ზGჩჯ0UჩპVGჟ4Oპ2+IVყვVწნმ83ნ4/X7Yტს3ზUშყXშ17უპყNტთღ3პკოKჭჩოVჩიMფჯXPყ0აშDIK5ჟ2უVხწHOცჯპ2კაF7/Mლხ2რ1შქD8/მც5მGჯO50OფD4ფჭქ0ჭჯშPBფრ+PაDშKერ3OდჰBIთლBხტ9უV9ჰBIკპლMჰმ3ჟ5XLQდძ1ლY7EYVქუVლKYO7ზBNE7VაDცVიEე12+3N+OBწკ+F9შ0G9Hჭზ8AP/ბ1აუY8++AAAAAAშUVOღK5ჩYII=" ალტ="" />– ფარინგალური მკვეთრი ბგერაა. იგი გამოხატავს ხმოვნის ძლიერ დამართვას და ახასიათებს პრეფიქსულ მორფემათა მიჯნაზე პოზიციურად მიღებულ გრძელ ხმოვნებს. <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-3" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAAAოAAAAQჩAYAAAAვფ+5AAAAAჩXBIჭXMAABU5AAAVOQHონხ+ჟAAABფ0ლEQVQოU3ჭშვც4BUღჩGDხXხE1EოFHსტKგქჟიGყ1ნღDFშკშზჯYორEDეგ1ჩკVაDღბბშUღჰUშიEKყსღELი38ვMწUფხთთLძ3XOემXფმზYრL5QჟKიუ/34/HIზ9ვტღჯკQ9DGბზთAცDნE+ნ/ლყPB5/Q39გოVჩA2+3Gფრ/HYრGAოიჰQVძULP+B6ვჭბQ6/Vის9ნგფრ+ჯ2ჭწიGAყი1+ვჰFბჟჯNპტFIBDAდრვლ091უB4/Hგ0Qი8Qუმ02ლEIჰGMღიM+ნUწმრჟBKპVჯჰმQNხOპ1გGAაEEEგმკ6ჰUKლწUDოდჰჭდძვხ3K5ზGჩჯ0UჩპVGჟ4Oპ2+IVყვVწნმ83ნ4/X7Yტს3ზUშყXშ17უპყNტთღ3პკოKჭჩოVჩიMფჯXPყ0აშDIK5ჟ2უVხწHOცჯპ2კაF7/Mლხ2რ1შქD8/მც5მGჯO50OფD4ფჭქ0ჭჯშPBფრ+PაDშKერ3OდჰBIთლBხტ9უV9ჰBIკპლMჰმ3ჟ5XLQდძ1ლY7EYVქუVლKYO7ზBNE7VაDცVიEე12+3N+OBწკ+F9შ0G9Hჭზ8AP/ბ1აუY8++AAAAAAშUVOღK5ჩYII=" ალტ="" /> როგორც ძლიერი დამართვა, ასევე ახასიათებს სუფიქსურ -ა-ს. დასტურდება აგრეთვე პირთა სპეციფ. თუშურ სახელებში. <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-3" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAAAოAAAAQჩAYAAAAვფ+5AAAAAჩXBIჭXMAABU5AAAVOQHონხ+ჟAAABფ0ლEQVQოU3ჭშვც4BUღჩGDხXხE1EოFHსტKგქჟიGყ1ნღDFშკშზჯYორEDეგ1ჩკVაDღბბშUღჰUშიEKყსღELი38ვMწUფხთთLძ3XOემXფმზYრL5QჟKიუ/34/HIზ9ვტღჯკQ9DGბზთAცDნE+ნ/ლყPB5/Q39გოVჩA2+3Gფრ/HYრGAოიჰQVძULP+B6ვჭბQ6/Vის9ნგფრ+ჯ2ჭწიGAყი1+ვჰFბჟჯNპტFIBDAდრვლ091უB4/Hგ0Qი8Qუმ02ლEIჰGMღიM+ნUწმრჟBKპVჯჰმQNხOპ1გGAაEEEგმკ6ჰUKლწUDოდჰჭდძვხ3K5ზGჩჯ0UჩპVGჟ4Oპ2+IVყვVწნმ83ნ4/X7Yტს3ზUშყXშ17უპყNტთღ3პკოKჭჩოVჩიMფჯXPყ0აშDIK5ჟ2უVხწHOცჯპ2კაF7/Mლხ2რ1შქD8/მც5მGჯO50OფD4ფჭქ0ჭჯშPBფრ+PაDშKერ3OდჰBIთლBხტ9უV9ჰBIკპლMჰმ3ჟ5XLQდძ1ლY7EYVქუVლKYO7ზBNE7VაDცVიEე12+3N+OBწკ+F9შ0G9Hჭზ8AP/ბ1აუY8++AAAAAAშUVOღK5ჩYII=" ალტ="" /> ბგერა ის ფონეტ. ერთეულია, რ-იც თ. დ-ს განასხვავებს ქართ. ენის ყველა სხვა დიალექტისაგან და ნახური ენების (ბაცბური, ჩაჩნური) გავლენის შედეგადაა მიჩნეული. <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-4" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAAჩAAAAB+ჩAYAAABF/ჰNზAAAAჩXBIჭXMAAჩ4ჯAAAუIწF4პთ92AAADLკლEQVღოQ+2XIჭ8იUღღGკXU4LKაუიგშHრEბVIლაგ+QOYთX1ლთთ2ყიჯ+AQოLGოპAIBIჟკყვეაშ6ძკყპმB/Vჟო9იძნ286ეN3N57859ჯ1ქჭძბჭფBAU3KLჰBწQ0KბლBწგ4IბFNყგ4AYFNყი4QცENჩმ5QცIOჩGხთცოOAGBთცოუEHBDQპუUHჩDგჰსU3KDგBგU3KLჰBწQ0KბლBწგ4IბFNყგ4AYFNყი4QცENჩმ70ზ6QK2+02სVწუჟ7ვდDვ0თ/IკEKსX+4Yლ9Aტკ+AდჟPხდ/სნAთ6/X6იXქ9ნLყ8ვპჟ+K6გმ8ვბ3ტღ9QშზჭYზ/ძზNძჯთსუ6იჭგKძცDხ0Oჰ4ნ1ეპ1მოტVქძძვNჰოYXხQ0ლოGLრ9XქFა67რშუიMKჟ+APუFკMვნ2/8ბჯცUქყ4ლტღPგFთ3Fგჩ0YჩOQ9N+ცღHქხუ/ვ74ნFYნEწVOლიMBჰკDწ8Pჩღჭი0ENფX1+ზდრუდ3გთ9FOოVღYკჭხGცჩ+გღPთ0/ძ3დ1დIპ+AHიზUცEაჯUUIდUOჰჰჯUYჯXძტOპ1მ3203ILდკჰრყQBთბსG6X0ჭEჭო8კძQათკთსBღქთვ66ჭLHღდშ1ჟიGთ4თUBPღოOჰწEფმ+რყQჯნპ+ფEზEმYჯ6ფჟ3თ9/ვ4+1Q7E1ხმIIოვM9ბტარ1იტVოდღკაჯGაHკი8ჯNწჭწმოჩGNNჰYქრ0+მკAლP7Pჭ7BევVEვჟIღძყეგ31თFეჰOEბქწი0ქცს6უ+ხ1ქქღ/Fნგოგთყ8V3Hო/გ9ჩძწბ/ხP4XQნო1ცს3ნზLხზხჟQ41Eზ0ი5Xჟც7ეჩ+IვბცNჩუ5+220ტმQM2სხჩნპყჰKIო1ბსBხჭP2Iც94ვიცცჩK+ჟპჩ/გჭაგყნც+რბფჭXჭგGVQსლ4მსჩOგHF168ოპჩისU6Fლ0+4ძპყდ9შშკძხჭ+BHქგბKომ4ქXძჟ7X66ეაჩ/4ყყპჟშვაუიGუNAGFჩლBნჰჩჰMნXბჯ3B88Pჯ6მM0PFჰ+ბჯკMჩPგოIბFNყგ4AYFNყი4QცENჩმ5QცIOჩGხთცოOAGBთცოუEHBDQპუUHჩDგჰსU3KDგBგU3KLჰBწQ0KბლBწგ4IბFNყგ4AYFNყი4QცENჩმ5QცIOჩGხთცოOAGBთცოუEHBDQპუUHჩDგჰსU3KDგBგU3KLჰBწQ0KბლBწგ4IბFNყგ4AYFNხ+AOზთPIძ2ძOAAAAABჟღU5Eრკჟგგგ==" ალტ="" />ო-ს უმარცვლო ალოფონია და ვლინდება როგორც III სუბიექტ. პირის ნიშნის ალომორფი ზმნური სიტყვაფორმის აბსოლ. ბოლოში. ფონეტ. პოზიციის შეცვლის შემთხვევაში ო ხმოვანი სრული სახით აღდგება. ფონეტ. პროცესებიდან თ. დ-ს ახასიათებს როგორც ხმოვანთა, ისე თანხმოვანთა რეგრესული ასიმილაცია. ხმოვანთა რეგრესული ასიმილაციის შედეგია ხმოვნების საბოლოო შერწყმა გრძელ ხმოვნად, რ-საც უვითარდება ძლიერი დამართვა. თანხმოვნებში ასიმილატორებია ხშული ბგერები, ასიმილაციას კი სპირანტები განიცდიან. თ. დ-ის მორფოლ. თავისებურებებიდან აღსანიშნავია შემდეგი: სახ. ბრუნვის ნიშნად ფრაზაში სიტყვის პოზიციის მიხედვით ხმოვანფუძიან სახელებთან მონაცვლეობს Ø და Q თანხმოვანფუძიან სახელებთან – Ø და <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-2" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAABAAAAAთჩAYAAAჩძძ43PAAAAჩXBIჭXMAABცღAAAXEQHKჟვM/AAAAქUლEQVQ4თ2P4//8/AზოGAჰჩღჰკ0OQყ2ტDDგDხB2ENOMზYჩYQ7ყაკGძ8BLლBვჩჟჟლANშQუ0BცთოკBIFე8A2IლსგწგFუOყვQMაBჯA8კ2გDQKEPჯUYლKF8Qყჯ9D0Aჩკ0A9FEწ9ლწჟG40A0ოძ8AშფშDX4PIKLრ+ჯGყBIრAFპUIXGაOLGხHოBძBMო7კEBჭY4კDვIა4UჩEKოYF2BკკQ+GხQტAAUჯFBBYQწQQჭEMADმლPთBQღმI9AAAAABჟღU5Eრკჟგგგ==" ალტ="" />: ფრაზის შიგნით რეალიზდება Ø ალომორფი, ფრაზის ბოლოს – Q და <იმგ ცლასს="_იდGენOბჯეცტAტტრიბუტე-2" სრც="დატა:იმაგე/პნგ;ბასე64,იVBOღწ0KGგოAAAANშUჰEUგAAABAAAAAთჩAYAAAჩძძ43PAAAAჩXBIჭXMAABცღAAAXEQHKჟვM/AAAAქUლEQVQ4თ2P4//8/AზოGAჰჩღჰკ0OQყ2ტDDგDხB2ENOMზYჩYQ7ყაკGძ8BLლBვჩჟჟლANშQუ0BცთოკBIFე8A2IლსგწგFუOყვQMაBჯA8კ2გDQKEPჯUYლKF8Qყჯ9D0Aჩკ0A9FEწ9ლწჟG40A0ოძ8AშფშDX4PIKLრ+ჯGყBIრAFპUIXGაOLGხHოBძBMო7კEBჭY4კDვIა4UჩEKოYF2BკკQ+GხQტAAUჯFBBYQწQQჭEMADმლPთBQღმI9AAAAABჟღU5Eრკჟგგგ==" ალტ="" />. მოთხრ. ბრუნვის ნიშნად მხოლოდ ერთი ალომორფი – მ გვაქვს როგორც ხმოვან-, ისე თანხმოვანფუძიან სახელებთან. ადგილობითის მნიშვნელობით გამოიყენება უთანდებულო მიც. ბრუნვა და სახელის ფუძე უსუფიქსოდ. გამოსვლითობის მნიშვნელობა აქვს ა სავრცობიან მოქმ. ბრუნვის ფორმებს. ნანათესაობითარ სახელთა ვით. ბრუნვის უთანდებულო ფორმები ასრულებს -თვის თანდებულიანთა ფუნქციას (ამ ფაქტის კვალიფიკაცია სხვაგვარადაც შეიძლება: ნათ. ბრუნვის -თვის თანდებულს თ. დ-ში -ად შეესაბამება). წოდ. ბრუნვის -ო <ბრ />თ. დ-ში ხშირად -ვ-დ რედუცირდება. თ. დ-ში ორიგინალურია ე. წ. ლოკალურ ბრუნვათა "სადაობით-გამოსვლითი" ფორმები -ზეით(ა) და -შიით(ა) ბოლოსართებით, რ-თაც შეიძლება რთული თანდებულების კვალიფიკაციაც მიეცეს. ამგვარი ე. წ. სადაობით-გამოსვლითები შეიძლება ხელახლადაც იბრუნოს. -ებ-იანი მრავლობითით გაფორმებულ სახელს მოთხრ. ბრუნვაში ბრუნვის ნიშნის -მ ფორმანტის ნაცვლად -თ დაერთვის. ობიექტ. პირის ნიშნით აისახება როგორც პირდ., ასევე ირ. ობიექტი, სახელობითბრუნვიანიც და მიცემითბრუნვიანიც. ობიექტ. პირის ნიშნებად დასტურდება ზ, ს, ჟ, შ, ღ, ხ პოზიციური ალომორფები. ეგევე ალომორფები გამოიყენება II სუბიექტ. პირის ნიშნებადაც. ნამყო უსრულში III სუბიექტ. პირის მრავლობითობის ნიშანი -ეს ფორმანტია. -ენ-ს აქ თ. დ. არასოდეს ხმარობს. თ. დ-ის ზმნის დრო-კილოთა სისტემაში დადასტურებულია უწყვეტლისა და წყვეტილის ხოლმეობითის მწკრივები, რ-ებსაც I და II პირის ფორმებთან -იდ, ხოლო II პირის ფორმებთან -ი სუფიქსები აწარმოებს. ამ მწკრივთა მეორე პირის ფორმები კონტექსტის მიხედვით ზოგჯერ თხოვნის მნიშვნელობასაც შეიცავს და ასედაც ეძახიან – თხოვნითი ბრძანებითები. თხოვნის გამოსახატავად თ. დ-ს სპეც. -ღ ნაწილაკიც მოეპოვება, რ-იც წინადადების სხვადასხვა წევრს დაერთვის. ეს ნაწილაკი ზოგჯერ ე. წ. თხოვნით ბრძანებითებსაც დაერთვის და თხოვნის შინაარსს აძლიერებს. ნატვრითობის გამოსახატავად ძალზე პროდუქტიულია -მც(ა) || -მ ნაწილაკი. აგრეთვე ორიგინალურია თ. დ-ში მტკიცებითი -წ ნაწილაკი (ხომ-ის მნიშვნელობით). ასეთივე მნიშვნელობის გამაძლიერებელი ფუნქცია აქვს -ოდ ფორმანტს. თ. დ-ს აქვს მნიშვნელოვანი სინტაქსური თავისებურებანიც: მსაზღვრელი საზღვრულს ბრუნვაში სრულად ითანხმებს; ამავე დროს, ატრიბუტული მსაზღვრელი ზოგჯერ საზღვრულთან უბრუნველია. სახელობითბრუნვიანი ობიექტი ზმნას რიცხვში ყოველთვის ითანხმებს, არა აქვს მნიშვნელობა მრავლობითის წარმოება ებ-იანია თუ ნარ-იანი. ნ ფორმანტი თავს იჩენს ნამყოში სუბიექტის მრავლობითის -ეს მაწარმოებლის გვერდითაც. თ. დ. მდიდარია დიალექტური ლექსიკით, რასაც რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს: განსაკუთრებული საცხოვრებელი გეოგრ. გარემო, ცხოვრების მთაბარული წესი, სხვა კუთხეებისაგან განსხვავებული სამეურნეო ყოფა-საქმიანობა, ორიგინ. ტრად. რწმენა-წარმოდგენები და ზნე-ჩვეულებები, სიახლოვე ნახურ და დაღესტნურ ენობრივ სამყაროსთან და სხვ.ლიტ.: ბოჭორიძე გ., თუშეთი, თბ., 1993; კურდღელაიძე გ., თუშეთი, თბ., 1983; უთურგაიძე თ., თუშური კილო, თბ., 1960; ცოცანიძე გ., გიორგობიდან გიორგობამდე, თბ., 1987; ჯორბენაძე ბ., ქართული დიალექტოლოგია, I–II, თბ., 1989–98.გ. ცოცანიძე.