რუკების სია

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

რუკების სია (ფრჩხილებში­მითითებულია­გვერდები) ვანის­ მუნიციპალიტეტი­ (156),­ ზესტაფონის­ მუნიციპალიტეტი­ (359),­ ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი­ (396),­ თბილისის­ ადმინისტრაციული­ დაყოფის­ სქემატური­ რუკა(496),­თბილისის­მიდამოები.­ფიზიკური­რუკა­(500,­501),­თბილისის­საამირო­(503),თბილისის­არქეოლოგიური­ძეგლები­(551),­თბილისის­გეგმა­ვახუშტი­ბატონიშვილისმიხედვით­1735­წ.­(576),­თბილისის­გეგმა­1785­წ.­(ალ.­პიშჩევიჩის­მიხედვით­(577),თბილისის­გეგმა­შემოგარენით.­1867­წ.­(577).

პირობითი აღნიშვნები რუკებზე.png