სტატისტიკა

გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
გვერდების სტატისტიკა
სტატია2,614
გვერდები
(ვიკის ყველა გვერდი, განხილვის, გადამისამართების და სხვ. ჩათვლით.)
6,897
ატვირთული ფაილები1,746
რედაქციების სტატისტიკა
გვერდის შესწორებები პროექტის ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია შექმნის შემდეგ15,835
რედაქტირების საერთო რაოდენობა გვერდზე2.30
მომხმარებლის სტატისტიკა
დარეგისტრირებული მომხმარებლები10
აქტიური მომხმარებლები (წევრების სია)
(მომხმარებლები, რომლებმაც განახორციელეს ქმედება ბოლო 30 დღის განმავლობაში)
0
რობოტები (წევრების სია)0
ადმინისტრატორები (წევრების სია)1
ბიუროკრატები (წევრების სია)1
გვერდის მონახულების სტატისტიკა
სულ ხილვა
(სათვალავში არ მიიღება არარსებული და სამუშაო გვერდების გადახედვა)
8,667,212
შესწორებათა ხილვა547.35
ყველზე ხშირად ხილვადი გვერდები
მთავარი გვერდი2,879,084
გობისცხვირა49,623
გიორგაძე27,964
გიორგი III20,463
გლაზენაპი20,114
გოგელია18,677
დადიანი17,538
გომელაური17,409
დავითაშვილი16,075
გიორგი I15,112