ზაგარი

ზაგარი, უღელტეხილი სვანეთის ქედზე, იხ. ატკვერი.