ზუფუს მდინარე

ზუფუს მდინარე, ახლანდ. ხიფსთა, იგივე თეთრწყალა.