მოსახლეობა

მოსახლეობა. ზ. მ-ის მოსახლეობის 99,4% ქართველია. განსახლების ძირითადი ზონა ზ. დ. 100–400 მ ფარგლებშია. მოსახლ. საშ. სიმჭიდროვე არის 180,2 კაცი 1 კმ 2-ზე (2002). მუნიციპალიტეტის მოსახლ. 66,2% ცხოვრობს სოფლად.