მოსახლეობა. ზ. მ-ის მოსახლეობის 99,3% ქართველია

მოსახლეობა. ზ. მ-ის მოსახლეობის 99,3% ქართველია, მცირე რაოდენობით ცხოვრობენ რუსები და სხვ. განსახლების ძირითადი ზონა ზ. დ. 200 მ-მდეა. საშ. სიმჭიდროვეა 346,9 კაცი 1 კმ 2-ზე (2002).