ზურგოვანა

ზურგოვანა, სოფელი მცხეთის მუნიციპალიტეტში. 2007 შევიდა ქ. თბილისის ადმ. საზღვრებში. ზ. დ. 720 მ.