გუფთა

გუფთა, ჯავის მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდი გუფთისა და პატარა გუფთის გავრცელებული სახელწოდება.

ვახუშტი ბატონიშვილი (XVIII ს.) თავის ნაშრომში „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა" იხსენიებს დიდი ლიახვის სოფელთა სიაში.

ჯ. გვასალია