გუში

გუში, მარცვლეულის საწყაო XVIII ს. აღმოსავლეთ საქართველოში. მასა დაახლ. 7,5 კგ (კოდის 1/4).

ლიტ.: ჯ ა ფ ა რ ი ძ ე  გ., ნარკვევი ქართული მეტროლოგიის ისტორიიდან (IX–XIX სს.), თბ., 1973.

გ. ჯაფარიძე