იაშვილი ბესიკ პავლეს ძე

ბ. იაშვილი

იაშვილი ბესიკ პავლეს ძე (დ. 17. IV. 1929, თბილისი), ქირურგი. მედ. მეცნ. დოქტორი (1984), პროფესორი (1985); სამედ.-ბიოლ. მეცნ. აკადემიის (1994), სამხ.-სამედიცინო მეცნ. აკადემიის (1998) და სამედ.-სო­ცი­ა­ლურ მეცნ. აკადემიის (2001) წევრი.

1953 დაამთავრა თსსი. 1953–61 მუ­შა­ობ­და ქ. რუსთავის საავადმყოფოს ქირურგად, ამავე დროს დააარსა სისხლის გადასხმის სამ­სახური. 1961-იდან აკად. გ. მუ­ხა­ძის სახ. ჰემატოლოგიისა და სისხლის გადასხმის სამეცნ.-კვლ. ინ-ტში ეკავა სხვადა­სხვა თანამდე­ბობა: დონორთა ­განყ-ბის ხელ­მძღ­ვანელი, რადიოლოგიური ­განყ-ბისა და ქირურგ. კლინიკის უფრ. მეცნიერი თა­ნა­მშრო­მე­ლი, დამწვრობის ­განყ-ბის გამგე, შემდგომში დამწვრობის რესპ. ცენტრის ხელმძღვანელი (1974–84); რესპ. აღდგენითი მკურნალობის ორთოპედიულ-ქირურგიული საავადმყოფოს (დამწვრობის ცენტრით) მთ. ექიმი და ამავე ცენტრის ხელმძღვანელი (1984–95), თერმულ დაზიანებათა და აღდგე­ნითი პლასტიკური ქირურგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრის დირექტორი (1995–2009), 2009-იდან კლინიკის ხელმძღვანელი. 2011-იდან აღნიშნულ ცენტრს მი­ე­ნი­ჭა ი-ის სა­ხე­ლი.

ი. არის დერმატო-კოსმეტო­ლოგიისა და პლასტიკური ქირურგიის ინ-ტის დამაარსებელი პროფ. ა. სიხარულიძესთან ერთად (1994) და რექტორი (1997–2007). 1997 მისი ინიციატივით დაფუძნდა შპს „ბ. ია­შვილისა და პ. ჯანაშიას ესთეტიკური პლასტიკური ქირურგიის ცენტრი".

ი. არის მრა­ვა­ლი სამეცნ. შრომის და 12 გამოგონების ავტორი. მისი შრომები ეხება დამწვრობითი დაავადებებისა და პლასტიკური ქირურგიის პრობლემურ საკი­თხებს.

დაჯილდოებულია „ღირსების ორდენით" (1999). არის მრა­ვა­ლი საერთაშ. ასოციაციის წევრი. თბილისის საპატიო მოქალაქე (2015). 2018 მიენიჭა საქართვ. ეროვნული პრემიის ლაურეატის წოდება.

თხზ.: თერმული დაზიანებები და პლასტიკური ქირურგია, თბ., 2015.

ს. ბაქრაძე