აბაშეთი

აბაშეთი (<არაბ. ჰაბაშ), აფრიკის თანამედროვე სახელმწიფოს ეთიოპიის (აბისინია) ძველი ქართული სახელწოდება.