აჯიისქენდი

აჯიისქენდი, ყოფ. სოფელი მარნეულის მუნიციპალიტეტში ქვემო ქართლის რეგიონი, იხ. გაჯისაკენდი.