ბაბახანიანი არაქელ

ბაბახანიანი არაქელ (1860–1932), სომეხი ისტორიკოსი, იხ. ლეო ა.