ბაბილა

ბაბილა, ბაბილე. საქართველოს კათალიკოსი დაახლ. VII ს. I მეოთხედში, ქართლში ადარნასეს ერისმთავრობის დროს.