კონდური

კონდური, ნასოფლარი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი), იხ. დიდი გონდრიო და პატარა გონდრიო.