ევგენიძე იუზა თეოდორეს ძე

ევგენიძე იუზა თედორეს ძე (დ. 24. II. 1943, სოფ. ახალსოფელი, ახლანდ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი), ლიტერატურათმცოდნე. ფილოლ. მეცნ. დოქტორი (1995), პროფესორი (1997). 1965 დაამთავრა თსუ-ის ფილოლ. ფაკტი, 1969-იდან მოღვაწეობს თსუ-ში. 2009-იდან თსუ-ის ჰუმანიტარული ფაკ-ტის ასოცირებული პროფესორია. გამოქვეყნებული აქვს მრავალი ნაშრომი, მ. შ. მონოგრაფიები: "ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებითი ისტორიისათვის" (1977), "ვაჟა-ფშაველა" (ცხოვრებისა და შემოქმედებითი ისტორიის საკითხები, 1982), "ქართული რომანტიზმის საკითხები" (1982), "გრიგოლ ორბელიანი" (1995), "ნარკვევები ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან" ორ ტომად (I ტ. 2000, II ტ. 2003). ე-ის თანაავტორობითა და მონაწილეობით გამოცემულია არაერთი წიგნი და კრებული, მ. შ. "ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის" (ტ. II, 2003) სახელმძღვანელო. 1996 გერმანიაში, ჟურნ. "გეორგიკაში" დაიბეჭდა ე-ის ნარკვევი "ვაჟა-ფშაველას მრწამსის საკითხი გრიგოლ რობაქიძის ნააზრევში", ხოლო ვატიკანში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა ნაშრომები "ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების თემატიკა" (2006) და "ვაჟა-ფშაველას პოეზიის რაინდული სული" (2008). 1993–2006 ე. თსუ-ში იყო აკაკი წერეთლის კაბინეტის გამგე. 1999-იდან არის ჰუმანიტარულ მეცნ. აკად. წევრი. დაჯილდოებულია ივანე ჯავახიშვილის სახ. მედლით (2003).