დავათი

დ., ანუ დაოთი, ერთ-ერთი უძველესი ქართ. სოფელია. იგი მოხსენიებულია 1170 გიორგი III-ის მიერ განახლებულ სიგელში, რ-იც ადრე გაუცია კვირიკე კახთა მეფეს.

სოფლის სამხრ.-აღმოსავლეთით მდებარეობს ქართ. ხუროთმოძღვრების ძეგლი დავათის ღვთისმშობლის ეკლესია.