თხინალა

თხინალა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდი თხინალისა და პატარა თხინალის გავრცელებული სახელწოდება.