ლაბოდა, მწვერვალი ონის მუნიციპალიტეტში

ლაბოდა, მწვერვალი ონის მუნიციპალიტეტში, რაჭის კავკასიონზე, მდ. რიონის სათავეებში. სიმაღლე 4314 ., აგებულია გრანიტოიდებით. ახასიათებს ნივალური ლანდშაფტი.