ლაგოდეხის კულტურისა და დასვენების პარკი

ლაგოდეხის კულტურისა და დასვენების პარკი, იხ. სტ. ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები.