ლეჭარაიე

ლეჭარაიე, სოფელი აფხაზეთის არ-ის გალის მუნიციპალიტეტში (ლეკუხონას თემი), აფხაზეთის მთისწინეთში, მდ. ენგურის მარჯვ. მხარეს. ზ. დ. 240 მ. გალიდან 36 კმ.

ლ. ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა.