ლუთერანული ეკლესია საქართველოში

ლუთერანული ეკლესია საქართველოში, იხ. ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესია.