ლურსმული დამწერლობა

ლურსმული დამწერლობა, იხ. სოლისებრი დამწერლობა.