ლუქსემბურგი

ლუქსემბურგი, ქ. ბოლნისის სახელწოდება 1943 წლამდე.