ეგროსი

ეგროსი, ქართველთა ლეგენდარული ეთნარქი, იხ. ქართველთა ეთნარქები.