ეგური

ეგური, დასავლეთ საქართველოს უძველესი ქართული სახელმწიფოს ეგრისის ერთ-ერთი სახელწოდება.