ევა

ევა (ძვ. ებრ. ხავა – სიცოცხლე), ძვ. აღთქმის მიხედვით, ადამიანთა მოდგმის წინაპრის, ადამის, ცოლი, პირველი ქალი და „ყველა სულიერის დედა". იხ. ადამ და ევა.