ეგრი

ეგრი, დასავლეთ საქართველოს უძველესი ქართული სახელმწიფოს ეგრისის ერთ-ერთი სახელწოდება.

ეგრის-აფხაზეთის სამეფო იხ. „აფხაზთა სამეფო".