ვაზი და ღვინო

“ვაზი და ღვინო”, სამეცნიერო-პოპულარული ორკვირეული ჟურნალი. საქართვ. მეღვინე-მევენახეების ყრილობათა საბჭოს ორგანო. გამოდიოდა 1920 თებ-იდან დეკ-მდე (გამომცემელი – მეღვინე-მევენახეთა ყრილობის საბჭო). იბეჭდებოდა მასალები ვაზის მოვლა-გაშენების, ღვინის დაყენებისა და გასაღების საკითხებზე.

გ. თოდუა.