მოსახლეობა. მოსახლ. 99,5% ქართველია

მოსახლეობა. მოსახლ. 99,5% ქართველია, მცირე რაოდენობით ცხოვრობენ სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. განსახლების ძირითადი ზონა არის ზ. დ. 100–200 მ ფარგლებში. მოსახლ. საშ. სიმჭიდროვეა 61,9 კაცი 1 კმ 2-ზე. მუნიციპალიტეტის მთელი მოსახლ. 86,3% ცხოვრობს სოფლად.