დაბლა კარი

დაბლა კარი, შუა საუკ. თბილისის ერთ-ერთი კარიბჭე;

იგივეა, რაც წყლის კარი.