დაბღისაშვილი იეთიმ

დაბღისაშვილი (დ ა ბ ღ ი შ ვ ი ლ ი) იეთიმ, იხ. იეთიმ გურჯი.