იაზონის მღვიმე

იაზონის მღვიმე, კარსტული მღვიმე ქუთაისის ჩრდ.-აღმ-ით, მდ. წყალწითელას კანიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში, სოფ. გოდოგანთან.

იხ. წყალწითელას (იაზონის) მღვიმე.