იაილო

იაილო, მთა წალკის მუნიციპალიტეტში, ბედენის ქედის ჩრდილოეთ განშტოებაზე. სიმაღლე 1951 მ. აგებულია ნეოგენური და მეოთხეული ლავებით. კალთები შემოსილია ფოთლოვანი ტყით. თხემზე მეორეული მდელოებია.

მ. უთმელიძე