იაკობ შემახეცი

იაკობ შემახეცი, შემახელი, XVIII ს. სომეხი ავტორი. მას ეკუთვნის მცირე საისტორიო თხზულება, რ-იც ვახტანგ VI-ის მოღვაწეობასა და, საერთოდ 1721–36 მომხდარ პოლიტ. ამბებს ეხება.

ლიტ.: საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. 4, თბ., 1973.

გ. მაისურაძე