თაბია

თაბია, თ ა ბ ი ე ბ ი, ციხის გალავანში ჩართული პატარა კოშკები, რ-ებიც ნახევარწრეების სახითაა გამოშვერილი კედლის სიბრტყიდან. გავრცელებულია სა­ქარ­თველოს მთის ხუროთმოძღვრებაში.