თაბორი

 

თაბორი, ქართლის კათოლიკოსი დაახლ. VII ს. 30-იან წლებში. მი­სი კათოლიკოსობა ემთხვევა ადარ­ნასეს ერისმთავრობას. მურვან ყრუს ლაშქრობაზე (735–736) თხრობისას ჯუანშერი წერს, რომ „მოსვლასა მისსა კათალიკოსი იყო თაბორ", რაც შეცდომაა. მცხეთის საკა­თოლიკოსო ტახტზე ამ დროს თ-ის სა­ხე­ლით კათოლიკოსი არ ჩანს.

ლიტ.: სა­ქარ­თვე­ლოს კათოლიკოს-პატრიარქები, რედ. რ. მეტრეველი, თბ., 2000.