დაბახანა

დაბახანა ძვ. თბილისის უბანი, იხ. ლეღვთახევი. დაბახანისხევი იხ. წავკისისწყალი.