ლაბადა - საწვიმარი

ლაბადა, წვიმის დროს წამოსასხამი, საწვიმარი.