ლაგათისარი

ლაგათისარი, მწვერვალი ჯავის მუნიციპალიტეტში, ოსეთის კავკასიონზე. ზ. დ. 3687 მ.