მადათოვის კუნძული

მადათოვის კუნძული, ყოფილი კუნძული მტკვარზე (იხ. ორბელიანების კუნძული).