მაიაკოვსკის რაიონი

მაიაკოვსკის რაიონი (1940–90 წწ.), იხ. ბაღდათის რაიონი.