მაიაშვილი გიორგი ფელიქსის ძე

მაიაშვილი გიორგი ფელიქსის ძე, იხ. ზდანოვიჩი გიორგი.